Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.09.2016

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ

Μετά τη πάροδο της ημερομηνίας λήξης υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο, σας ενημερώνουμε ότι:

Το σεμινάριο:  "ΔΥΣΛΕΞΙΑ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)", 

ΔΕΝ θα ξεκινήσει καθώς ΔΕΝ συμπληρώθηκε ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για να συγκροτηθεί τμήμα.