Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.02.2017

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-Συγκρούσεις και επικοινωνία στις σχέσεις και τη ζωή

Μετά τη πάροδο της ημερομηνίας λήξης υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο, σας ενημερώνουμε ότι:

Το σεμινάριο:  "Συγκρούσεις και επικοινωνία στις σχέσεις και τη ζωή", 

ΔΕΝ θα ξεκινήσει καθώς είναι πολύ μικρή η εκδήλωση συμμετοχής.