Αρχική σελίδα » Σεμινάρια » Τρέχοντα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

21-02-2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 2017

Δείτε αντίστοιχα, για την εξέλιξη σεμιναρίων που δεν αναφέρονται εδώ, την ανάλογη σχετική ανακοίνωση.


16-12-2016 ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ξεκίνησαν και συνεχίζονται τα επιμοφωτικά σεμινάρια: "ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ" & το οποίο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί Απρίλη 2017.


Στην κορυφή