Αρχική σελίδα » Σεμινάρια » Τρέχοντα » ΠΡΟΒΟΛΗ

Προβολή Σεμιναρίου

16.12.2016

ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ξεκίνησαν και συνεχίζονται τα επιμοφωτικά σεμινάρια:

"ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ" &

το οποίο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί Απρίλη 2017.