Αρχική σελίδα » Σεμινάρια » Τρέχοντα » ΠΡΟΒΟΛΗ

Προβολή Σεμιναρίου

03.10.2017

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2017-2018

Για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς έγιναν τον Αύγουστο αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής των ερευνητικών προγραμμάτων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (γεγονός που μας επηρεάζει) και μέχρι να γίνει η προσαρμογή στις νέες διαδιακασίες, ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια αυτό το ακαδημαϊκό εξάμηνο και μέχρι το τέλος του έτους. Δείτε αντίστοιχα και σχετική ανακοίνωση.